Audyt wyrobu wg wytycznych VDA 6.5 – o czym warto wiedzieć?

Konkurowanie na rynku motoryzacyjnym w dzisiejszych czasach jest niezwykle trudne. Chcąc się utrzymywać, nie można sobie pozwalać na żadne uchybienia pod kątem co jakości i obsługi klienta. Często także warunkiem współpracy okazuje się pomyślne przejście auditu wyrobu zgodnego z odgórnie narzuconymi normami. Jednym z popularnych standardów jest VDA 6.5. Na czym polega audyt produktu zgodnie z VDA 6.5?

Audit wyrobu VDA 6.5 – geneza

Niemieckie stowarzyszenie przemysłu motoryzacyjnego VDA (Verband der Automobilindustrie) zajmuje się m.in. opracowywaniem standardów zarządzania jakością, które następnie wydawane są w formie podręcznika. Podręcznik VDA 6.5 zajmuje się zagadnieniem wymagań dotyczących audytów wyrobu. Dotyczy to sposobu zaplanowania i przeprowadzenia auditu wyrobu. Systemy zarządzania jakością opracowano pod kątem specyficznych wymagań klientów niemieckich. Oprócz spełnienia wymagań klientów ważne jest również kryteria wymagań wynikających z przepisów prawnych lub państwowych ustaw.

Kto jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu wyrobu zgodnie z wymaganiami VDA 6.5?

Wszystkie firmy z branży automotive, które planują wkroczyć na rynek niemiecki, są zobowiązane do spełnienia wymagań standardu VDA i pomyślnej realizacji audytu procesu VDA 6.5. W przeciwnym razie podjęcie współpracy z niemiecką firmą motoryzacyjną może się okazać niemożliwe. Warto pomyśleć także o zapewnieniu wszystkim pracownikom szkolenia VDA 6.5. Pozwoli to im lepiej zrozumieć potrzeby klienta wg niemieckiego standardu VDA i wyjść im naprzeciw. Auditor procesu VDA to nie jest jedyna osoba, która skorzysta ze szkolenia audit wyrobu wg standardu VDA. W ramach szkolenia praktyczną wiedzę zdobędą wszyscy pracownicy firm produkcyjnych z branży motoryzacyjnej, pracownicy działów jakości czy laboranci z laboratoriów pomiarowych.

Sekwencja auditu wyrobu — jakie etapy można wyróżnić?

Przebieg realizacji audytu wyrobu można podzielić na 5 etapów. Planowanie audytów rozpoczynamy od sporządzenia jego programu. Program audytów powinien być jak najbardziej kompleksowy i uwzględniać różne zagadnienia jak rodzaj produktu, cel audytu, terminy i osoby odpowiedzialne za przebieg auditu wyrobu. Powinien także przewidywać przeprowadzenie działań korygujących w razie pojawienia się trudności. Po przygotowanym programie przychodzi czas na plan audytu. Najważniejsze aspekty planowania to czynności, narzędzia kontrolno-pomiarowe oraz użyte metody kontroli.

Trzecim etapem jest przeprowadzenie wg ustalonych wymagań audytu wyrobu, uwzględniając wymogi dokumentacyjne audytu wyrobu. Po jego ukończeniu następuje sprawozdanie z wyników auditu wyrobu. Raport powinien uwzględniać wszystkie potrzebne informacje, w tym wykryte niezgodności wraz z ich klasyfikacją. Po skończeniu auditu VDA, jako piąty etap, konieczne jest wszczęcie działań w celu wyeliminowania wykrytych niezgodności.

Możesz również polubić…