Rejestr BDO – do czego służy? Kogo obejmuje obowiązek rejestracji?

Stosunkowo nowym obowiązkiem, nałożonym na polskich przedsiębiorców, jest nakaz prowadzenia ewidencji odpadów elektronicznie za pośrednictwem rejestru BDO. Kto nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji, a kogo ten nakaz obejmuje? Na to oraz inne pytania odpowiemy w dzisiejszym artykule.

Od kiedy obowiązuje prowadzenie rejestru BDO?

Dotychczas prowadzenie ewidencji odpadów odbywało się w formie papierowej. Po wejście w życie przepisów od 1 stycznia 2021 każdy przedsiębiorca ma obowiązek rejestracji w systemie BDO i prowadzenie ewidencji za pośrednictwem systemu BDO. Otrzymany indywidualny numer rejestrowy BDO powinno się umieszczać na niektórych dokumentach jak np. paragonach czy fakturach sprzedaży. System BDO nie służy wyłącznie do rejestracji odpadów. Dotyczy również wszystkich wprowadzających produkty na teren Polski po raz pierwszy. Obejmuje to także wprowadzanie m.in. opakowań, opon, olejów smarowych, pojazdów, baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i sprzętów elektronicznych.

Kto ma obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w bazie BDO?

Obowiązkowa ewidencja odpadów dotyczy wszystkich odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, z wyłączeniem odpadów komunalnych. Przepisy dopuszczają jednak kilka wyjątków, dlatego warto się zorientować w tej kwestii.

Do odpadów komunalnych zaliczamy wszystkie odpady z gospodarstw domowych lub o charakterze czy składzie zbliżonym do nich. Jeśli firma ogranicza wyłącznie do wytwarzania tego typu odpadów, nie ma obowiązku ewidencji odpadów. Z kolei odpady poprodukcyjne, odpady budowlane, pochodzące z rolnictwa, rybołówstwa, czy pojazdy wycofane z eksploatacji nie podlegają zwolnieniu. Obowiązek dotyczy więc takich firm jak firmy budowlane, sklepy spożywcze i wielkopowierzchniowe, firmy produkcyjne. Inn przykłady to gabinety medyczne oraz wprowadzający produkty w opakowaniach (np. sklepy internetowe).

Kto jest zwolniony rejestracji w systemie BDO?

Oprócz firm wytwarzających wyłącznie odpady komunalne możemy wyróżnić jeszcze kilka wyjątków. Zwolnieni z obowiązku uzyskania wpisu są zwolnieni także wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, pod warunkiem że zostały następnie przekazane do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów. Przepisy BDO nie dotyczą też osób fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej i niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady do własnych potrzeb przy użyciu dopuszczalnych metod odzysku. Do ostatniej grupy zwolnionych z obowiązku wpisu są firmy prowadzące nieprofesjonalną działalność zakresie odbierania odpadów. Mogą to być np. apteki przyjmujące leki lub opakowania po nich, czy też zbiórki szkolne.

Możesz również polubić…