Gemba Walk – na czym polega? Jak wygląda udany spacer Gemba?

By móc skutecznie wdrożyć narzędzia Lean w swoim przedsiębiorstwie, koniecznie jest rozpoczęcie od podstaw i prawidłowe zrozumienie koncepcji, która stoi za sukcesem Lean Manufacturing/Lean Management. Głównym założeniem filozofii Lean jest pełne zaangażowanie pracowników każdego szczebla w pracę nad ciągłym doskonaleniem procesów produkcyjnych. By jednak współpraca przebiegała owocnie, konieczny jest bezpośredni kontakt pomiędzy liderami i przełożonymi a pracownikami produkcji. Na czym polega idea Gemba Walk? Jaki jest cel przeprowadzania Gemba Walk?

Gemba Walk – co to jest? Definicja Gemba Walk

Samo słowo „gemba” (genba) oznacza dosłownie po japońsku „rzeczywiste miejsce”, rozumiane w tym kontekście jako miejsce wykonywania pracy. Gemba Walk, czyli po polsku spacer Gemba, najprościej rzecz ujmując, polega na udaniu się bezpośrednio w miejsce, gdzie odbywa się dany proces. W zależności od specyfiki danego miejsca pracy może by to linia montażowa, hala produkcyjna, biuro projektowe, w którym przebywają podwładni itp. Dzięki Gemba Walk jesteśmy w stanie przyjrzeć się z bliska, w jaki sposób realizowany jest dany proces i jak przebiega on w rzeczywistości. Umożliwia to nie tylko lepsze zrozumienie procesu, ale i wpływa na poprawę atmosfery wśród zespołu i podnosi morale.

Czego unikać? Zbiór złotych zasad Gemba Walk

Jak większość narzędzi pochodzących z koncepcji Lean Management, do rozpoczęcia praktykowania Gemba Walk nie potrzeba wiele i można wdrożyć Gemba Walk w zasadzie z dnia na dzień. By jednak obchód Gemba Walk był skuteczny i przyniósł oczekiwanie efekty, należy przestrzegać kilku prostych założeń.

Przemyśl swój plan Gemba Walk

Skuteczny Gemba Walk jest zaplanowany. Uprzedź pracowników, że zamierzasz przeprowadzić obserwację rzeczywistego procesu pracy. Zbierz zespół – Gemba Walk opiera się na pracy zespołowej. Zarezerwuj w kalendarzu niezbędną ilość godzin i określ, co jest głównym celem Gemba Walk, pozostając jednocześnie otwartym na inne kwestie.

Nie usprawiedliwiaj marnotrawstwa

Wykonując Gemba Walk bądź przygotowany na szczegółową analizę i kwestionowanie dotychczasowej metody wykonywania rzeczywistej pracy. Jeśli w trakcie Gemba Walk zaobserwujesz jakiekolwiek zbędne działania, generujące marnotrawstwo, nie szukaj usprawiedliwienia. Zamiast tego szukaj sposobu rozwiązywania problemów i wyeliminowania ich.

Nie bój się pytać

Chociaż spacery Gemba wykonujesz głównie, by prowadzić obserwacje nad faktycznym procesem pracy, nie wahaj się pytać w razie wątpliwości. Tylko pytając obecnych na miejscu pracy pracowników i operatorów procesu jesteś w stanie zrozumieć go do końca. Gemba Walk wymaga, by zdobyć wystarczającą wiedzę na temat procesu pracy i móc go udoskonalić.

Szukaj błędnych procesów, nie błędów ludzkich

Metoda Gemba Walk to sposób na udoskonalenie procesów poprzez bezpośrednią obserwację. Podczas regularnych Gemba Walk i rozwiązywania problemów nie należy obwiniać pracowników, ale błędy procesów produkcyjnych. Gemba Walk rozumiany jest jako narzędzie do ulepszania kontroli, a nie metoda kontroli pracowników. Co więcej, Gemba Walk bazuje na wzajemnym szacunku, również przełożonego wobec pracowników.

Możesz również polubić…