Na czym polega system zarządzania jakością w firmie wg ISO 9001?

By móc zapewnić swoim klientom stałą, powtarzalną jakość i zdobyć zaufanie do swojej marki, przedsiębiorstwo powinno wdrożyć system zarządzania jakością. Proces zarządzania jakością może być zorganizowany na różne sposoby, jednak jednym z najczęściej spotykanych jest system zarządzania jakością ISO 9001. Czym jest norma ISO 9001 i jakie korzyści daje jego wdrożenie?

Czym jest system zarządzania jakością?

Według ogólnej definicji, w ramach zarządzania jakością tworzy się system, na który składają się różnego rodzaju procedury, zasady i metody, służące do kontroli jakości produktów. Do systemu jakości zaliczają się również opisy stanowisk, pracowników czy ich wzajemnych relacji, prowadzące do skutecznego zarządzania jakością. Do najpopularniejszych modeli systemu zarządzania należą m.in. Lean Manufacturing/Lean Management, Six Sigma, Zarządzanie przez jakość oraz norma ISO 9001.

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001 opiera się na 3 koncepcjach:

  • podejście procesowe (czyli myślenie oparte na procesie)
  • podejście oparte na ryzyku (hierarchizacja procesów jakościowych przedsiębiorstwa na podstawie ich wpływu na ryzyko nieosiągnięcia zaplanowanych wyników oraz na jakość oferowanych produktów)
  • cykl PDCA (inaczej cykl planuj-wykonaj-sprawdź-działaj, oparty na planowaniu, realizacji, kontroli uzyskanych efektów i procesie ciągłego doskonalenia systemu zarządzania)

Certyfikat ISO 9001 – kto może go uzyskać?

Wymagania normy ISO 9001 zostały tak opracowane, by ich wdrożenie było możliwe w praktycznie każdym przedsiębiorstwie, niezależnie od jego profilu działalności czy wielkości. Jedynym kryterium jest dostosowanie swoich procedur do wytycznych oraz pomyślne przejście procesu certyfikacji i otrzymanie certyfikatu systemu zarządzania. W niektórych przypadkach posiadanie certyfikatu jest jednym z wymagań klienta. Często oczekują oni od swojego dostawcy kompleksowego zarządzania jakością i zapewnienia wysokiej jakości oferowanych produktów.

Korzyści płynące z wdrażania systemu zarządzania w zakresie jakości

Zastosowanie zintegrowanego systemu zarządzania w ramach zarządzania jakością niesie ze sobą wiele zalet dla przedsiębiorstwa. Po pierwsze, ma to istotne znaczenie dla budowania reputacji przedsiębiorstwa poprzez gwarancję wysokiej jakości oferowanych produktów. Klient ma większe zaufanie i wie, że może oczekiwać wysokiej jakości produktów. Kształtowanie reputacji przedsiębiorstwa pozwala także uzyskać znaczącą przewagę nad konkurencją.

Kolejnym ważnym aspektem jest obniżenie kosztów prowadzania działalności poprzez działania jakościowe przedsiębiorstwa. Eliminacja braków, reklamacji i efektywne wykorzystanie zasobów, którymi dysponujemy to skutki skutecznego systemu zarządzania. Ciągłe dążenie do poprawy jakości produktu i bycie elastycznym poprawia komunikację między dostawcą i klientem. Przyczynia się również do utrzymywania dobrej reputacji firmy.

Możesz również polubić…