Dlaczego warto zarządzać talentami? Budowa programów talentowych

Dlaczego warto nie zaniedbywać strategii zarządzania talentami? Coraz częściej mówi o tym, jak istotne jest kładzenie nacisku na rozwój talentu, zamiast koncentrować się wyłącznie na pozyskiwaniu wartościowych pracowników. Tymczasem oferowanie możliwości dalszego kształcenia zawodowego i nabywania nowych kompetencji to często decydujący czynnik dla zatrzymania utalentowanych pracowników w firmie. Jak stworzyć program rozwoju talentów?

Czym jest talent?

Zanim przejdziemy do kwestii programów talentowych i właściwego zarządzania utalentowanymi pracownikami, wyjaśnijmy sobie na początku, czym tak dokładnie jest talent. Pojęcie „talent” w kontekście zarządzania oznacza przede wszystkim potencjał. Kiedyś postrzegano go głównie z perspektywy potencjału pracownika do sprawowania w późniejszym czasie kierowniczych stanowisk. Obecnie talent rozumiemy w szerszym kontekście jako wartość, którą może wnieść do firmy. Na talent składają się takie cechy jak elastyczność i szybkie adaptowanie się do zmian, umiejętność sprawnego reagowania na bieżące potrzeby firmy.

Co wyróżnia utalentowanych pracowników?

W identyfikacji talentów pomóc może ich ogólna charakterystyka. Jako talenty możemy wyróżnić z pewnością osoby, które wykazują autentyczną pasję podczas wypełniania obowiązków i wychodzą przed szereg. Bez wątpienia warto inwestować w rozwój pracowników, którzy posiadają unikatowe, kluczowe dla firmy kompetencje, a także tych, którzy osiągają wysokie wyniki biznesowe. To, jakie umiejętności będą się szczególnie liczyć, zależy w dużej mierze od specyfiki firmy i danej branży.

Co zyskujemy dzięki programom zarządzania talentami? Korzyści zarządzania talentami

Wdrożenie programu talent management i wspieranie rozwoju utalentowanych pracowników niesie ze sobą szereg korzyści dla firm. Programy rozwojowe realizowane w ramach ścieżki kariery pracowników zapewniają szybszy wzrost zarówno samego pracownika, jak i całego przedsiębiorstwa. Inwestowanie w talenty pracowników pozwala także na rozwój kompetencji, które są szczególnie kluczowe dla samej firmy. Wdrażanie programów zarządzania talentami przyczynia się do zatrzymania wartościowych pracowników w organizacji i tym samym utrzymanie również cennej wiedzy wewnątrz przedsiębiorstwa.

Docenianie dobrych pracowników przyczynia się do zmniejszenia rotacji pracowników, a tym samym zapewnia realizację zamierzonych wcześniej celów biznesowych organizacji. Kolejnym argumentem za wprowadzeniem w firmie programie rozwoju utalentowanych pracowników jest jego wpływ na kształtowanie się wizerunku zewnętrznego firmy. Organizacja, która pomaga rozwijać talenty pracowników i wspiera ich podczas budowania ścieżek kariery, przyciąga więcej osób z potencjałem, dla których plan rozwoju zawodowego gra istotną rolę. System zarządzania talentami pozwala wykreować pozytywną kulturę organizacji, między innymi poprzez wspieranie i promowanie pożądanych zachowań.

Rozwój kompetencji pracowników – na co trzeba zwrócić uwagę?

Planując proces zarządzania talentami, należy zwrócić uwagę na kilka kluczowych czynników, by program zarządzania talentami był skuteczny. Po pierwsze zakres programu powinien być dostosowany indywidualnie do potrzeb firmy i uczestników programu. Kolejnym ważnym punktem dla efektywności programów zarządzania jest wytypowanie właściwych kandydatów do programu talent management. Zasady organizacji programów zarządzania talentami i uczestnictwa w nich powinny być jasne i zrozumiałe.

Możesz również polubić…