Standard bezpieczeństwa TISAX – jakie ma znaczenie?

Postępująca wciąż standaryzacja dotyka coraz to więcej dziedzin naszego życia. Dotyczy to zwłaszcza przemysłu, a w szczególności branży automotive. Branża motoryzacja charakteryzuje się koniecznością dostosowania się do specyficznych wymagań klienta i spełnienie często bardzo sprecyzowanych wymogów bezpieczeństwa. By móc stworzyć jednolity system zarządzania bezpieczeństwem, opracowuje się różne normy i wytyczne, jak np. normy ISO. Czym jest standard TISAX? Kto powinien się do niego stosować?

Czym jest standard oceny bezpieczeństwa TISAX?

TISAX (czyli Trusted Information Security Assessment Exchange), jest powszechnie uznanym w branży motoryzacyjnej standardem oceny bezpieczeństwa informacji. Poziom bezpieczeństwa informacji opiera się na bezpiecznym systemie oraz bezpiecznej wymianie informacji, zarządzanej poprzez platformę internetową. Platforma wykorzystywana do zarządzania bezpieczeństwem informacji została przystosowana do potrzeb TISAX, a odpowiedzialne za nią jest stowarzyszenie ENX. Do oceny TISAX przystępują organizacje, które odpowiadają za przetwarzanie poufnych danych swoich klientów lub chcą ocenić zapewnienia bezpieczeństwa informacji przez własnego dostawcę.

Kto odpowiada za opracowanie wymagań TISAX?

Za opracowanie wytycznych TISAX odpowiada niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA). Specjalnie powołana grupa robocza, dedykowana do spraw bezpieczeństwa informacji, sporządziła wspólny standard bezpieczeństwa informacji VDA ISA (Information Security Assessment). Wymagania bazuje zwłaszcza standardzie ISO IEC 27001.

Kiedy wdrożenie TISAX i spełnienie wymagań zarządzania bezpieczeństwem informacji jest koniecznie?

Pozytywne przejście audytu TISAX jest wymagane od dostawców branży motoryzacyjnej współpracujących z głównymi koncernami przemysłu motoryzacyjnego. Przynależność do systemu TISAX jest warunkiem koniecznym, by móc przystąpić do współpracy. Jeśli więc firma planuje poszerzyć swoją działalność, powinna wdrożyć system zarządzania bezpieczeństwem informacji, zgodnego z TISAX.

Korzyści z wdrożenia systemu zarządzania bezpieczeństwem

Dostosowanie systemu bezpieczeństwa wymiany informacji i wdrożenie standardu TISAX niesie ze sobą szereg zalet. Przede wszystkim uzyskanie przez dostawcę oceny TISAX wyróżnia go pozytywnie na tle konkurencji i czyni jego ofertę bardziej atrakcyjną. Dzięki platformie TISAX możliwe jest udowodnienie, że firma zapewnia wymagany poziom bezpieczeństwa informacji. Poprzez wdrożenie kryteriów oceny bezpieczeństwa podnosi się także oferowany poziom usług. Uczestnik TISAX ma pełną kontrolę nad tym, jakie informacje danej firmy mogą zostać ujawnione. Okres ważności certyfikatu TISAX trwa 3 lata, nie ma więc potrzeby przeprowadzania wielokrotnych audytów bezpieczeństwa.

Możesz również polubić…