Zarządzanie zespołem rozproszonym – z jakimi wyzwaniami trzeba się zmierzyć?

Jeszcze parę lat praca zdalna była czymś egzotycznym i wielu z nas nawet nie wyobrażało sobie, że praca poza biurem jest w zasięgu ich możliwości. Tymczasem wydarzenia ostatnich lat przyczyniły się do gwałtownych zmian w organizacji pracy. Obecnie praca zdalna na dobre zagościła w polskich firmach. Tym samym pracodawcy muszą się mierzyć z nowymi wyzwaniami, niewystępującymi do tej pory. Jak wygląda zarządzanie zespołem rozproszonym? Jakie problemy możemy napotkać?

Na czym polega kierowanie zespołem rozproszonym?

O zespole rozproszonym mówimy w momencie, gdy członkowie zespołu nie przebywają na co dzień razem w siedzibie firmy, lecz pracują zdalnie z różnych miejsc w kraju. Niekiedy nawet są rozproszeni po całym świecie. Podobnie jak w przypadku członków zespołu stacjonarnego, praca menedżera opiera się na kierowaniu pracą zespołu. Do jego pracy należy również przydzielanie zadań do poszczególnych osób i czuwanie nad punktualną realizacją zaplanowanych projektów. W tym przypadku manager nie ma jednak możliwości kontrolować bezpośrednio poszczególnych członków zespołu, w przeciwieństwie do zespołu pracującego na miejscu.

Zarządzanie zespołem rozproszonym — jakie problemy możemy napotkać?

W przypadku zespołu rozproszonego mogą się pojawić trudności, z którymi nie musi się mierzyć firma zatrudniająca pracowników wyłącznie stacjonarnych. Pierwszym z nich jest komunikacja. Dla prawidłowej pracy zespołu rozproszonego wybór właściwego kanału komunikacyjnego jest kluczowy. Gdy pracownicy nie przybywają na co dzień w tym samym pomieszczeniu, łatwo o nieporozumienia. Dlatego ważne, by szef zespołu rozproszonego prawidłowo zorganizował pracę zespołu. Ważny jest także odpowiednio szybki obieg informacji, bez niepotrzebnych przestojów.

Kolejny problem w komunikacji zespołu rozproszonego pojawia się przy konieczności organizacji pracy osób znajdujących się na innych kontynentach i przebywających w różnych strefach czasowych. Rozproszone geograficznie zespoły mogą napotkać trudności przy organizacji czasu pracy i znalezieniu takich terminów spotkań, by wszyscy członkowie zespołu mogli w nich uczestniczyć.

Jak poprawić produktywność zespołu rozproszonego?

Istnieje parę sektorów, na które manager zespołu rozproszonego powinien zwrócić baczną uwagę. Przede wszystkim zadbać o odpowiednie narzędzia pracy. Po pierwsze, jak już wspomnieliśmy, ważny jest prawidłowy wybór sposobu komunikacji, który umożliwi pracownikom sprawne porozumiewanie się. Droga mailowa to kiepski wybór, w rozproszonym zespole przekazywanie informacji najczęściej odbywa się za pomocą komunikatorów internetowych jak Skype czy Slack.

Kolejnym ważnym narzędziem w kontekście pracy zdalnej są wszelkiego rodzaju aplikacje służącego do zarządzania zadaniami. Pozwalają na uniknięcie chaosu podczas realizacji zadań, a także umożliwiają śledzić na bieżąco postępy wykonywanej pracy.

Możesz również polubić…